Arbetsfördelning inom SkSF

Aktiviteter/utbildning Solveig Stenvåg (sammankallande), Anders I Andersson, Magnus Hellblom, Rolf Johansson, Bengt Nilsson och Cecilia Sandbring
Anbytarträff (praktiska frågor kring arrangemang), se även marknadsföringsgruppen  Ronny Sjöstedt
Artikeldatabas Cecilia Sandbring (sammankallande), Anders I Andersson och Yvonne Åkesson
Bidragsansökningar Marie Munke (sammakallande)
Hans-Göran Nilsson
Bokbordet Ingrid Elmgren (sammankallande)
Anders I Andersson
Gösta Gansmark
Magnus Hellblom
Rolf Johansson
Marie Munke
Bengt Nilsson
Hans-Göran Nilsson
Karin Nilsson
Torgny Nilsson
Cecilia Sandbring
Solveig Stenvåg
Yvonne Åkesson
Brödåkraättlingar Stig Pettersson
Kent Hektor
Rolf Johansson
Demografisk databas södra Sverige, DDSS Gösta Gansmark
Ekonomi och registrering Marie Munke
Emibas-Skåne, Emiwebb Roger Lönnebjer (sammankallande)
Åke Kjellqvist
Föreläsarbank Rolf Johansson
GDPR Hans-Göran Nilsson
Anders I Andersson
Hemsida och Facebook Anders I Andersson (sammankallande)
Niklas Hertzman
Magnus Lindskog
Marie Munke
Bengt Nilsson
Jourhavande släktforskare, samordnare Gösta Gansmark
Kalendarium Anders I Andersson
Kontakt med Skånes Hembygdsförbund Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Gösta Gansmark
Roger Lönnebjer
Karin Nilsson
Solveig Stenvåg
Kontaktperson, Riksarkivet och Landsarkivet i Lund Hans-Göran Nilsson
Kontakt med riksförbundet Hans-Göran Nilsson
Marknadsföringsgruppen Torgny Nilsson (sammankallande)
Ingrid Elmgren
Gösta Gansmark
Rolf Johansson
Yvonne Åkesson
Karin Nilsson (adjungerad)
Projekt Oäkta barn Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Berit Aronsson
Niklas Hertzman
Roger Lönnebjer
Ingrid Nilsson
Elisabeth Reutersvärd
Cecilia Sandbring
Yvonne Åkesson
Samordnare, riksförbundets stämma Karin NIlsson (sammankallande)
Hans-Göran Nilsson
Sekretariat Karin Nilsson (sammankallande)
Anders I Andersson
SkSF-arkivet Anders I Andersson (katalogen)
Helge Olsson (Una Hans-boken)
SkSF:s kansli och bibliotek Ingrid Elmgren (sammankallande)
Gösta Gansmark
Karin Nilsson
SkSF:s stämma Marknadsföringsgruppen
Karin Nilsson
Skånes Knektregister Gösta Gansmark (sammankallande)
Guno Haskå
Hans-Göran Nilsson
Torgny Nilsson
 Una Hans-boken Helge Olsson