Oäkta barn

Skånes Släktforskarförbund driver ett projekt för att om möjligt pussla ihop föräldrar till barn födda utom äktenskapet.

Projektgruppen består av Hans-Göran Nilsson (sammankallande), Berit Aronsson, Niklas Hertzman, Elisabeth Reutersvärd, Cecilia Sandbring och Yvonne Åkesson.

Födelse- eller dopböcker måste gås igenom i första hand, därefter härads- och kämnärsrätternas handlingar, barnmorskejournaler, vissa handlingar i domkapitlet osv.

Det återstår att registrera fyra av Frosta härads födelseböcker. Därefter är första delen av projektet avklarat.

Vad gäller domböckerna är vi klara med Villands häradsrätt till och med år 1880, där har vi hittat föräldrarna till knappt 40 procent av barnen. Större delen av Herrestads häradsrätt är också registrerad samt mer än hälften för Albo och Ljunits häradsrätter samt Kristianstads kämnärsrätt fram till och med år 1800. Vi arbetar nu vidare med domböckerna från Kristianstads kämnärsrätt samt Albo och Rönneberga häradsrätter. Dessutom har vi registrerat cirka 600 tidningsnotiser angående uppfostringsbidrag, med hänvisning till domböckerna från 1860 – 1910.

Vid slutet av 2022 innehöll databasen cirka 184 400 barn födda utom äktenskapet.

Projektet planerar att producera ett USB-minne som kommer att finnas till försäljning under första halvåret 2023 när alla födelseböcker i Frosta härad är registrerade.

Det återstår dock fortfarande mycket arbete och vi behöver att alla våra medlemsföreningar bildar arbetsgrupper, för att slutföra detta projekt. Här gäller verkligen ”många bäckar små” och projektet behöver fler medhjälpare.

Om Du har intresse att hjälpa till, kontakta Berit Aronsson berit@sgfm.se.

Vill du dela med dig av din forskning kan du ladda ner denna blankett (Word-format), fylla i den och sedan spara den och skicka den till oss via e-post: oaktabarn@sgfm.se.

Den översta kartan nedan visar hur långt vi har kommit när det gäller födelseböckerna per den 31 december 2021. Grön färg markerar församlingar där födelseböcker till 1920 är genomgångna. Alla församlingar i Frosta härad är i dag påbörjade.

Den understa kartan nedan visar hur långt vi har kommit när det gäller domböckerna per den 30 juni 2022.

Församlingar för vilka födelseböcker till 1920 är genomgångna (per 31 december 2021) 

Genomgångna domböcker (per den 30 juni 2022)

Sidan uppdaterades senast den 11 mars 2023