Oäkta barn

Skånes Släktforskarförbund driver ett projekt för att om möjligt pussla ihop föräldrar till barn födda utom äktenskapet.

Projektgruppen består av Hans-Göran Nilsson (sammankallande), Berit Aronsson, Niklas Hertzman, Roger Lönnebjer, Ingrid Nilsson, Elisabeth Reutersvärd, Cecilia Sandbring och Yvonne Åkesson.

Födelse- eller dopböcker måste gås igenom i första hand, häradsrätternas handlingar, barnmorskejournaler, vissa handlingar i domkapitlet osv.

Databasen innehöll vid slutet av 2017 cirka 88 000 barn födda utom äktenskapet. Under 2019 anslöt även Ystadsbygdens Släkt- och Bygdeforskarförening och började registrera i projektet.

I slutet av 2019 innehöll databasen cirka 141 200 barn födda utom äktenskapet. Av Skånes 416 församlingar är 287 klara. Dessutom är 99 procent av domböckerna för Villands härad genomgångna.

Vid halvårsskiftet 2020 innehöll databasen cirka 153 500 barn födda utom äktenskap vilket är en ökning med 12 300 barn. Antalet genomgångna församlingar hade vid samma tidpunkt ökat med 36 stycken till 323 församlingar.  

Projektet planerar att producera en CD och ett USB-minne som enligt plan kommer att finnas till försäljning under 2020.

Det återstår dock fortfarande mycket arbete och vi behöver att alla våra medlemsföreningar bildar arbetsgrupper, för att slutföra detta projekt. Här gäller verkligen ”många bäckar små” och projektet behöver fler medhjälpare.

Om Du har intresse att hjälpa till, kontakta Berit Aronsson berit@sgf.m.se.

De tre kartorna nedan visar utvecklingen av arbetet mellan 2017, årsskiftet 2019/2020 och per den 30 juni 2020. Grön färg markerar församlingar där födelseböcker till 1920 är genomgångna, blå färg markerar församlingar där födelseböcker är genomgångna till 1894 och slutligen lila färg markerar de församlingar där födelseböckerna snart är genomgångna. Vit färg markerar församlingar som inte är påbörjade.

 

Karta 2019/2020

 

Karta Oäkta barn-projektet 2020-06-30