EmiWeb/EMIBAS-Skåne

Samarbetsprojektet Svenska Emigrantinstitutet och Skånes släktforskarförbund har nu vuxit till 1 800 000 poster. EmiWeb är en betaltjänst www.emiweb.se.

Vår strävan är att få en så felfri databas som möjligt, rättelser tas emot med glädje. Har du emigranter i din släkt? Delge oss gärna vad du vet om dem.

EmiWebs strävan är att vara en emigrantportal för de skandinaviska länderna. Det har tillkommit cirka 500 000 poster från Danmark och Norge.

För mer information kontakta:
Roger Lönnebjer via roger@sgf.m.se.