Biblioteket

Böckerna i förbundets bibliotek finns förvarade på Arkivcentrum Syd i anslutning till vårt kansli som är bemannat varje torsdag kl. 9:00 – 12:00, dock med begränsningar under sommaren.

Biblioteket rymmer över 2 000 böcker och tidskrifter. Många av böckerna är unika och värdefulla för släktforskare.

En katalog över samlingen kommer att finnas här på hemsidan.