Lund: Missgärningar

Träffpunkt S:t Laurentiigatan 18 och via Zoom S:t Laurentiigatan 18, Lund

Arkivarie Petra Nyberg skildrar ett mordfall i 1800-talets Revinge. Historien är hämtad ur Torna häradsrätts domböcker och den utspelas i Lund, Malmö, Dalby och Torna Hällestad.

Lund: Skräddat för herrskap

Träffpunkt Laurentiigatan S:t Laurentiigatan 18, Lund

Emma Severinsson, lektor i modevetenskap, öppnar garderobsdörrarna på Svaneholms slott och berättar om gångna tiders mode.