Lunds Släktforskarförening: ”Arbetaren har inget fosterland – den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1900–1910”

Träffpunkt S:t Laurentiigatan 18 S:t Laurentiigatan 18, Lund

Föredrag av fil. dr. Fredrik Egefur, chef för Arbetarrörelsens arkiv i Malmö: Arbetaren har inget fosterland - den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1900–1910. Ungsocialisterna blev under tidigt 1900-tal alltmer radikala och bejakade antimilitarism och internationalism. De kom på kollisionskurs med moderpartiet och som en av konsekvenserna splittrades ungdomsförbundet 1903. Striden utspelade sig till stor del […]