Häxprocesserna – Dick Harrison

Zoom

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och känd som sakkunnig i tv. Han är knuten till förlaget Historiska media och har skrivit ett sjuttiotal böcker, varav ”Häxprocesserna” är en. Och det är precis häxeri, svartkonst och kontakter med djävulen föredraget ska handla om. Anklagande fingrar kunde pekas mot ensamma gummor i samhällets […]

Lunds Släktforskarförening: ”Utvandringen från Färs härad till Amerika 1857”

Träffpunkt S:t Laurentiigatan 18 S:t Laurentiigatan 18Lund,

Föredrag av Birgitta Bommarco om Utvandringen från Färs härad till Amerika 1857 sedd genom tre familjers liv och öden som nybyggare. I en tidig grupputvandring reste 100 emigranter från Skåne till Minnesota i USA. Efter fem år i det nya landet, när de hade mutat in jord och lyckats bygga några primitiva bostäder, hamnade de […]

Ordförande och funktionsnärskonferens

Glemmingebro, Medborgarhuset

Skånes Släktforskarförbund tillsammans med Österlens Släkt- & Folklivsforskarförening inbjuder till ordförande/funktionärskonferens. Anmälan om deltagande senast den 30/9 2019  till Rolf Johansson e-mail: slektforskning@hotmail.com Meddela vid anmälan om specialkost önskas! Kostnad: 175 kr deltagare (faktureras i efterhand av SkSF).

Lunds Släktforskarförening: ”Ett ståtligt moment över svensk kvinnogärning. Cilluf Olsson 1847–1916”

Träffpunkt S:t Laurentiigatan 18 S:t Laurentiigatan 18Lund,

Föredrag av Birgitta Calagos: Ett ståtligt moment över svensk kvinnogärning. Cilluf Olsson 1847–1916. Birgitta berättar om arbetet med sin biografi över konstväverskan, som var hennes mormors moster. Mor Cilluf blev internationellt känd för sin vävkonst och var en av profilerna inom den skånska hemslöjdsrörelsen. Ändringar meddelas på föreningens hemsida www.lundsslaktforskarforening.se samt genom utskick av nyhetsbrev […]

Lunds Släktforskarförening: ”Arbetaren har inget fosterland – den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1900–1910”

Träffpunkt S:t Laurentiigatan 18 S:t Laurentiigatan 18Lund,

Föredrag av fil. dr. Fredrik Egefur, chef för Arbetarrörelsens arkiv i Malmö: Arbetaren har inget fosterland - den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1900–1910. Ungsocialisterna blev under tidigt 1900-tal alltmer radikala och bejakade antimilitarism och internationalism. De kom på kollisionskurs med moderpartiet och som en av konsekvenserna splittrades ungdomsförbundet 1903. Striden utspelade sig till stor del […]