Arbetsfördelning inom SkSF

Aktiviteter/utbildning Magnus Hellblom (sammankallande), Anders I Andersson, Rolf Johansson, Cecilia Sandbring, Solveig Stenvåg och Yvonne Åkesson
Anbytarträff (praktiska frågor kring arrangemang), se även marknadsföringsgruppen  Ronny Sjöstedt
Artikeldatabas Cecilia Sandbring (sammankallande), Anders I Andersson och Yvonne Åkesson
Bidragsansökningar Marie Munke (sammakallande)
Hans-Göran Nilsson
Bokbordet Ingrid Elmgren (sammankallande)
Hans-Göran Nilsson
Marie Munke
Karin Nilsson
Anders I Andersson
Gösta Gansmark
Kent Hektor
Magnus Hellblom
Rolf Johansson
Hans-Göran Nilsson
Torgny Nilsson
Cecilia Sandbring
Solveig Stenvåg
Yvonne Åkesson
Brödåkraättlingar Stig Pettersson
Kent Hektor
Demografisk databas södra Sverige, DDSS Gösta Gansmark
Ekonomi och registrering Marie Munke
Emibas-Skåne, Emiwebb Roger Lönnebjer (sammankallande)
Åke Kjellqvist
Föreläsarbank Rolf Johansson
Hemsida Kent Hektor (sammankallande)
Anders I Andersson
Niklas Hertzman
Magnus Lindskog
Marie Munke
Jourhavande släktforskare, samordnare Gösta Gansmark
Kalendarium Kent Hektor
Kontakt med Skånes Hembygdsförbund Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Gösta Gansmark
Roger Lönnebjer
Karin Nilsson
Solveig Stenvåg
Kontaktperson, Riksarkivet och Landsarkivet i Lund Hans-Göran Nilsson
Kontakt med riksförbundet Hans-Göran Nilsson
Marknadsföringsgruppen Torgny Nilsson (sammankallande)
Ingrid Elmgren
Gösta Gansmark
Magnus Hellblom
Rolf Johansson
Karin Nilsson (adjungerad)
Projekt Oäkta barn Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Berit Aronsson
Niklas Hertzman
Roger Lönnebjer
Ingrid Nilsson
Elisabeth Reutersvärd
Cecilia Sandbring
Yvonne Åkesson
Samordnare, riksförbundets stämma Karin NIlsson (sammankallande)
Hans-Göran Nilsson
Sekretariat Karin Nilsson (sammankallande)
Anders I Andersson
SkSF-arkivet Anders I Andersson (katalogen)
Helge Olsson (Una Hans-boken)
SkSF:s kansli och bibliotek Ingrid Elmgren (sammankallande)
Gösta Gansmark
Karin Nilsson
SkSF:s stämma Marknadsföringsgruppen
Karin Nilsson
Skånes Knektregister Gösta Gansmark (sammankallande)
Guno Haskå
Kent Hektor
Hans-Göran Nilsson
Torgny Nilsson
 Una Hans-boken Helge Olsson