Arbetsfördelning inom SGF

Anbytarträff  Ronny Sjöstedt
Bidragsansökningar Marie Munke (sammakallande)
Hans-Göran Nilsson
Bokbordet Ingrid Elmgren (sammankallande)
Hans-Göran Nilsson
Marie Munke
Karin Nilsson
Anders I Andersson
Monica Andersson
Roland Berkenäs
Gösta Gansmark
Bengt Heide
Bengt Malm
Hans-Göran Nilsson
Torgny Nilsson
Cecilia Sandbring
Brödåkraättlingar  (Vakant)
Demografisk databas södra Sverige, DDSS Gösta Gansmark
Ekonomi och registrering Marie Munke
EmiWeb, Emibas-Skåne Roger Lönnebjer (sammankallande)
Åke Kjellqvist
Föreläsarbank Roland Berkenäs (sammankallande)
Rolf Johansson
Hemsida Anders I Andersson (sammankallande)
Niklas Hertzman
Magnus Lindskog
Marie Munke
Jourhavande släktforskare, samordnare Roland Berkenäs
Kalendarium Anders I Andersson
Kontakt med Skånes Hembygdsförbund Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Bengt Heide
Karin Nilsson
Roger Lönnebjer
Kontaktperson, Riksarkivet och Landsarkivet i Lund Hans-Göran Nilsson
Kontakt med riksförbundet Hans-Göran Nilsson
Marknadsföring Monica Andersson (sammankallande)
Gösta Gansmark
Bengt Malm
Torgny Nilsson
Projekt Oäkta barn Hans-Göran Nilsson (sammankallande)
Berit Aronsson
Bengt Heide
Niklas Hertzman
Roger Lönnebjer
Ingrid Nilsson
Elisabeth Reutersvärd
Cecilia Sandbring
Projekt von Kockens journal Sven Horndahl (sammankallande)
Carin Olofsson
Samordnare, riksförbundets stämma Karin NIlsson (sammankallande)
Hans-Göran Nilsson
Sekretariat Karin Nilsson (sammankallande)
Anders I Andersson
Seminarier för utbildningsansvariga Bengt Heide (sammankallande)
Bengt Malm
SGF-arkivet Anders I Andersson (sammankallande)
Helge Olsson (Una Hans-boken)
SGF:s kansli och bibliotek Ingrid Elmgren (sammankallande)
Roland Berkenäs
Gösta Gansmark
SGF:s stämma Marknadsföringsgruppen
Karin Nilsson
Skåne Genealogen Cecilia Sandbring (sammankallande)
Helge Olsson
Yvonne Åkesson
 Skånes Knektregister Gösta Gansmark (sammankallande)
Guno Haskå
Bengt Malm
Hans-Göran Nilsson
 Una Hans-boken Helge Olsson