Oäkta barn

Landsarkivet i Lund och SGF har startat ett projekt för att om möjligt pussla ihop föräldrar till barn födda utom äktenskapet. Projektgruppen består av Hans-Göran Nilsson (sammankallande), Berit Aronsson, Bengt Heide, Niklas Hertzman, Roger Lönnebjer, Ingrid Nilsson, Elisabeth Reutersvärd och Cecilia Sandbring.

Födelse- eller dopböcker måste gås igenom i första hand, häradsrätternas handlingar, barnmorskejournaler, vissa handlingar i domkapitlet o.s.v.

I dag är omkring 60 000 oäkta barn registrerade, men projektet behöver fler medhjälpare. Om Du har intresse att hjälpa till, kontakta Berit Aronsson berit@sgf.m.se.