Oäkta barn

Skånes Släktforskarförbund driver ett projekt för att om möjligt pussla ihop föräldrar till barn födda utom äktenskapet.

Projektgruppen består av Hans-Göran Nilsson (sammankallande), Berit Aronsson, Niklas Hertzman, Roger Lönnebjer, Ingrid Nilsson, Elisabeth Reutersvärd, Cecilia Sandbring och Yvonne Åkesson.

Födelse- eller dopböcker måste gås igenom i första hand, häradsrätternas handlingar, barnmorskejournaler, vissa handlingar i domkapitlet osv.

Databasen innehöll vid slutet av 2017 cirka 88 000 barn födda utom äktenskapet. Denna ökning om ungefär 20 000, är den största sedan projektet startade. Ytterligare tre av våra medlemsföreningar – Göinge, Landskrona och Åsbo – har bildat arbetsgrupper för registrering i projektet. Nu har även Malmö Släktforskarförening och Eslöv – Höör Släkt- och folklivsforskare börjat att registrera i projektet

I slutet av 2018 innehöll databasen cirka 115 500 barn födda utom äktenskapet. Av Skånes 416 församlingar är 210 klara och ytterligare 69 är påbörjade. Dessutom är 80 procent av domböckerna för Villands härad genomgångna.

Det återstår dock fortfarande mycket arbete och vi behöver att alla våra medlemsföreningar bildar arbetsgrupper, för att slutföra detta projekt. Här gäller verkligen ”många bäckar små” och projektet behöver fler medhjälpare.

Om Du har intresse att hjälpa till, kontakta Berit Aronsson berit@sgf.m.se.

De två kartorna nedan visar utvecklingen av arbetet mellan 2017 och årsskiftet 2018/2019. Grön färg markerar församlingar där födelseböcker till 1920 är genomgångna, blå färg markerar församlingar där födelseböcker är genomgångna till 1894 och slutligen lila färg markerar de församlingar där födelseböckerna snart är genomgångna. Vit färg markerar församlingar som inte är påbörjade.