Oäkta barn

Skånes Släktforskarförbund driver ett projekt för att om möjligt pussla ihop föräldrar till barn födda utom äktenskapet.

Projektgruppen består av Hans-Göran Nilsson (sammankallande), Berit Aronsson, Niklas Hertzman, Roger Lönnebjer, Ingrid Nilsson, Elisabeth Reutersvärd, Cecilia Sandbring och Yvonne Åkesson.

Födelse- eller dopböcker måste gås igenom i första hand, häradsrätternas handlingar, barnmorskejournaler, vissa handlingar i domkapitlet osv.

Databasen innehöll vid slutet av 2017 cirka 88 000 barn födda utom äktenskapet. Denna ökning om ungefär 20 000, är den största sedan projektet startade. Ytterligare tre av våra medlemsföreningar – Göinge, Landskrona och Åsbo – har bildat arbetsgrupper för registrering i projektet.

Det återstår dock fortfarande mycket arbete och vi behöver att alla våra medlemsföreningar bildar arbetsgrupper, för att slutföra detta projekt. Här gäller verkligen ”många bäckar små” och projektet behöver fler medhjälpare.

Om Du har intresse att hjälpa till, kontakta Berit Aronsson berit@sgf.m.se.