Lomma – Burlöv Släkt- & Folklivsforskare

Föreningen för dig som bor eller har dina rötter i Lomma och Burlöv

Kalender   Kurser   CD-förteckning   Utflykter   Länkar   Anmälningsblanketter   Diverse information 

Lomma – Burlöv Släkt- & Folklivsforskare är en ideell förening, bildad den 3 september 1987 på Kronetorps mölla i Burlöv. Föreningens ändamål är att främja intresset för släkt- och folklivsforskning. Föreningen skall genom anordnande av medlemsmöten, föredrag, studiebesök mm, stimulera och underlätta medlemmarnas forskningsarbete, samt att intressera nybörjare och ungdomar för släkt- och folklivsforskning. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och Skånes Släktforskarförbund - SkSF. Verksamhetsområdet inriktar sig i första hand på Lomma och Burlöv kommuner.

Medlemsantalet var under år 2015 198 personer. Allmänna möten arrangeras och är förlagda till Folkets Hus på Strandvägen i Lomma.

Forskareftermiddagar och forskarkvällar och anordnas 5 – 10 gånger årligen även dessa på Folkets Hus i Lomma. Vid dessa tillfällen ställer styrelsemedlemmar upp med individuell information och hjälp för att lösa forskningsproblem. Även några besök på Malmö Stadsarkiv eller Arkivcentrum Syd i Lund, samt något intressant föredrag, brukar arrangeras både under våren och hösten. Föreningen utger två gånger per år medlemstidningen AnSkriften, som ingår i medlemsavgiften. Gamla nummer går att köpa till ett pris av 20 kronor. Föreningens medlemsavgift är för enskild medlem 140 kronor/år, för familjemedlem 60 kronor/år och för ungdomsmedlem under 25 år 30 kronor/år.

Välkommen som medlem och med Dina eventuella släktforskarproblem och frågor.

Adress: LBSF, c/o Cay Mathiasson, Karstorpsvägen 28, 234 42 LOMMA

e-post: lbsf@sgf.m.se

Plusgiro: 54 60 52–2


Styrelsen

OrdförandeCay MathiassonKarstorpsvägen 28234 42 LOMMATel. 040-41 16 77
Vice ordförandeGöran Olsson Svalvägen 59 237 36 BJÄRRED Tel. 070-529 28 74
KassörArne AnderssonSjögräsgatan 6 234 33 LOMMA Tel. 040-53 47 05
SekreterareKjell Jönsson Holländarehusvägen 19 237 33 BJÄRRED Tel. 046-29 40 16
LedamotBirgitta Andersson Höjeågatan 123 234 33 LOMMA Tel. 040-41 37 67
LedamotIngemar Samuelsson Rådmansvägen 16 237 31 BJÄRRED Tel. 046-29 26 33
LedamotKarin Nilsson Ekgatan 8 234 41 LOMMA Tel. 040-41 07 86
SuppleantBo Malmgren Vemmenhögsvägen 20 232 54 ÅKARP Tel. 040-46 00 59
SuppleantUlf Jarnekrans Strandvägen 86 B 234 31 LOMMA Tel. 040-46 12 80Webbsidan senast uppdaterad 2017-07-08

Tillbaka till startsidan