Kategoriarkiv: Aktuellt

Ordförandekonferensen den 14 oktober 2017

Skånes släktforskarförbund inbjuder tillsammans med Kävlingebygdens släktforskarförening till ordförande-/funktionärskonferens den 14 oktober på Lilla Kulturhuset, Mejerigränd 3 i Kävlinge.

Program:

8:30 – 9:00 Samling och frukost
9:00 – 9:15 Skånes släktforskarförbunds ordförande Hans- Göran Nilsson hälsar välkomna.
Kävlingebygdens släktforskarförening presenterar sig.
9:15 – 11:00 Kartforskning:
Lena Ringbrant Ekelund föreläser om historiska kartor och hur man kan använda dem i Disgen.
11:00 – 12:00 Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2018
Information och idéer från förbundet
Introduktion till den nya artikeldatabasen
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Diskussion om styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan
14:30 – 15:00 Eftermiddagsfika
15:00 -16:00 Informationsutbyte – vad händer i er förening? Tipsa om föreläsare, aktiviteter och annat som ni vill dela med er av till övriga föreningar.

Anmälan om deltagande senast den 6 oktober till Karin Nilsson, e-post: karmarnil50@gmail.com

Vänligen meddela vid anmälan om specialkost önskas!

Kostnad: 175 kronor per deltagare (faktureras i efterhand av Skånes släktforskarförbund).

Parkering finns på båda sidor om järnvägsstationen.

Rapport från ordförandekonferensen den 21 januari

Vilka blir konsekvenserna om Riksarkivets digitaliserade material blir öppet tillgängligt för alla? Ökade besökssiffror vid Arkivcentrum Syd. Hur ska Sveriges släktforskarförbund finansiera sin verksamhet framöver? Utbildningsinsatser 2017. Projektet Oäkta barn. Det var några av ämnena på konferensen.

Konferensen inleddes med att vår ordförande Hans-Göran Nilsson hälsade de drygt 30 deltagarna välkomna och lämnade sedan ordet till Nils Dahlin, ordförande i värdföreningen, som presenterade Landskronabygdens släktforskare och dess verksamhet.

Information från Riksarkivet och Arkivcentrum Syd
Dagens förste gäst, Jan-Eric Bruun från Arkivcentrum Syd, informerade om aktualiteter från Riksarkivet och Landsarkivet i Lund. Nästa år fyller Riksarkivet 400 år och det kommer att uppmärksammas på många sätt. Det planeras redan nu för de olika arrangemang som ska äga rum under jubileumsåret och man kommer också att ge ut en jubileumsbok. Arkivcentrum Syd har fått nya leveranser, bland annat från länsstyrelserna i Blekinge och Halland. Glädjande är att antalet besökare vid Arkivcentrum Syd ökade under förra året – vilket är ett välkommet trendbrott. Läsesalen kommer under våren att moderniseras och man planerar också en ombyggnad av receptionen och shopen. Temat för Arkivens dag 2017 kommer att bli ”Synd och skam”.

Aktuellt från Sveriges släktforskarförbund
Erland Ringborg, ordförande för Sveriges släktforskarförbund, var näste gäst. Inledningsvis berättade han om Riksarkivets uppdrag att beskriva förutsättningarna för att göra digitaliserat material öppet tillgängligt och vilka konsekvenser det kan få.

Erland Ringborg berättade att nästa utgåva av Sveriges dödbok kommer som en förhandsutgåva till hösten. Den fullständiga versionen beräknas vara klar 2018. 

En viktig fråga för förbundet är vilka produkter man i framtiden ska ta fram, hur de ska tillhandahållas och hur de ska prissättas. Förbundet ser över sina finansieringskällor för att hitta alternativa inkomstkällor men undersöker också möjligheter att avgiftsbelägga tjänster som i dag är gratis, till exempel Anbytarforum. När Erland Ringborg ställde frågan till åhörarna hur de ställer sig till en höjning av medlemsavgiften till förbundet blev diskussionerna livliga. Det lär de också bli på den kommande samrådskonferensen i Uppsala.

Arbetet med von Kochens journal är i princip klart
Sven Horndahl och Karin Olofsson var nästa gäster. De informerade om att arbetet med von Kochens journal nu kommit så långt att boken är färdig för tryck. Det som återstår av arbetet är att renskriva von Kochens bouppteckning som kommer att ges ut som ett supplement till boken. Boken kommer bestå av två delar som kommer att säljas tillsammans.

Sven och Karin undersöker nu möjligheter att få bidrag till tryckkostnaderna. Förhoppningen är att boken ska kunna säljas på Släktforskardagarna i Halmstad i augusti.

Budget 2017

Konferensen fortsatte sedan med att Hans-Göran Nilsson med hjälp av Monica Andersson, presenterade styrelsens förslag till budget för 2017. Därefter var det dags för lunch.

Vad har hänt sedan den förra konferensen?
Efter lunchen fortsatte Hans-Göran med att informera om vad som förbundet arbetat med sedan den förra ordförandekonferensen i höstas:

  • Arbetet med Skånes knektregister fortsätter och målet är att till nästa uppdatering av Centrala soldatregistret ska uppgifterna för Skånska dragonregementet var klara. Därefter kommer motsvarande arbete att påbörjas för Skånska husarregementet
  • Samarbetet med Hembygdsförbundet fortsätter och målet är att på olika sätt hitta former för hur man ska kunna öka samverkan mellan släktforskar- och hembygdsföreningar. Hans-Göran betonade att initiativen måste komma från föreningarna. Förbundens roll är att på olika sätt stödja föreningarna.
  • Styrelsens förslag till utbildningar och aktiviteter under 2017. Hans-Göran inledde med att presentera några av förslagen. Därefter fortsatte Cecilia Sandbring att presentera resultatet av den sammanställning som hon gjort när det gäller föreningarnas medlemstidningar. Cecilia presenterade sedan styrelsens förslag till hur vi kan gå vidare med att undersöka möjligheter att samverka när det gäller tryck och distribution av tidningar. Cecilia redogjorde också för hur vi kan bygga upp en artikelbank på hemsidan.


Föreningarna fick prioritera förslagen. De förslag som fick flest röster var: fortsättningskurs i DNA (9 röster), produktion av föreningstidningar, kurs/information om hur man skapar och underhåller hemsidor samt skattefrågor för föreningar (samtliga 8 röster). Här prioriterar Jan Nilsson från Staffanstorps släktforskarförening bland förslagen.

Valberedningen, projektet Oäkta barn
Efter att Lennart Magnusson, ordförande i valberedningen, informerat som dess arbete och det därpå följande eftermiddagskaffet, var det dags för den sista programpunkten för dagen. Projektet Oäkta barn.

Hans-Göran redovisade att man i projektet hittills har registrerat drygt 70 000 poster. De två härader som man har kommit längst med är Herrestad och Villand, för vilka det finns 11 485 respektive 4 821 poster (hämtade från födelseböckerna). När det gäller domböcker är 89 årgångar vad avser Villands härad och 50 årgångar för Kristianstads kämnärsrätt, granskade. Vad gäller Herrestads härad är 69 årgångar av domböcker genomgångna. Frågan är nu hur det fortsatta arbetet ska läggas upp. Hans-Göran berättade att det behövs fler krafter till projektet och det är viktigt med aktivt stöd från föreningarna. Detta mottogs positivt av konferensdeltagarna samtidigt som de pekade på vikten av att styrelsen och projektet tydligare presenterar själva projektet och beskriver vad som förväntas om man vill delta i arbetet.

Tack till Landskronabygdens släktforskare och deltagarna
Konferensen avslutades med att Hans-Göran framförde sitt och styrelsens tack till Landskronabygdens Släktforskare för ett utmärkt arrangemang och till deltagarna för givande diskussioner.

Ordförandekonferens den 21 januari i Landskrona

Skånes släktforskarförbund (SkSF) inbjuder tillsammans med Landskronabygdens släktforskare till ordförandekonferens lördagen den 21 januari klockan 9:00 på
Larvigatan 19 D i Landskrona (Larvi festlokal).

Program
8:30 – 9:00  Samling och frukost

9:00           SkSF:s ordförande Hans-Göran Nilsson hälsar välkomna. Landskronabygdens Släktforskare presenterar sig.

9:15          Landsarkivarie Göran Kristiansson från Landsarkivet/Riksarkivet i Lund informerar om  vad som är på gång

10:30       Diskussion om Skånes Släktforskarförbunds budget och verksamhetsplan inför 2017

12:00       Lunch

13:00       Erland Ringborg, ordförande i Sveriges Släktforskarförbund informerar

14:00       Eftermiddagsfika

14:30       Informationsutbyte – diskussioner kring föreningarnas kostnader kring sina utskick/tidningar, samt övriga tips/idéer

Vi beräknar avsluta dagen ca 15:30

Välkommen till en givande och trivsam dag!
Programpunkternas inbördes ordning kan komma att ändras.

Skånska bokmässan 2016 – tema hembygdsböcker och bokutgivning

Lördagen den 15 oktober är det dags för Skånska bokmässan som arrangeras av Skånes hembygdsförbund och Författarcentrum Syd. Mässan hålls den här gången på Arkivcentrum Syd i Lund.

Bokmässan är ett tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer om utgivning av böcker samt botanisera i den imponerande samling lokalhistorisk litteratur som varje år ges ut i regionen.

På mässan deltar vi från Skånes Släktforskarförbund med vårt bokbord tillsammans med författare, hembygdsföreningar, lokalhistoriska föreningar, bokförlag, släktforskare och andra som ger ut böcker.

Läs mer om mässan här.