Skånsk släktforskardag 2019

Program för Skånes Släktforskarförbunds utställning och stämma 2019 den 30 mars.
Arrangemanget hålls på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 i Lund.

Utställningen är öppen kl. 9:00 – 13:30

Föredrag:
kl. 9:20 – 10:20: Skräddare och äventyrare
Rolf Johansson (författare och släktforskare)

kl. 10:30- 11:20: Breven som inte kom fram
Per Ullgren (docent i historia vid Lunds universitet)

kl. 11:30 – 12:20: Yrkesbeteckningar i Skåne och Blekinge under 250 år
Solveig Fagerlund (fil. dr i historia och samordnare för Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS) vid Landsarkivet i Lund)

Välkommen!

Skånes Släktforskarförbunds stämma börjar kl. 14:00