Släktforskardagarna 2016

Årets upplaga av Släktforskardagarna hålls i Umeå helgen den 20 – 21 augusti. Södra Västerbottens släktforskare är värd för arrangemanget.

Temat i år är ”Fjällen, skogarna, älvarna och människorna”. Med detta vill man lyfta fram livet i norr och människorna som en gång levt och verkat där. Människor som bröt bygd och slet hårt från kust till fjäll för att överleva.

Du hittar mer information om Släktforskardagarna 2016 på deras hemsida: www.sfd2016.se.

SFD2016

Enkät från Sveriges Släktforskarförbund

Sveriges Släktforskarförbund vill gärna veta mer om vilka program, tjänster och gratisresurser som är mest populära bland föreningsmedlemmarna. 

De kommer att länka till enkäten även från Rötter, men de är extra intresserade av vad föreningsmedlemmarna använder.

Syftet är givetvis inte att göra någon kvalitetsbedömning av de olika programmen. Förbundet vill bara få en bättre bild av vilka program och tjänster som används.

Du kommer till enkäten via denna länk>>.

Ordförandekonferensen den 16 januari

Samtliga medlemsföreningar är inbjudna till årets första ordförandekonferens som hålls lördagen den 16 januari i Malmö. Värd för konferensen är Malmö Släktforskarförening och den äger rum på Malmö stadsarkiv, ingång från Friisgatan 19 C i Malmö.

Vid konferensen ska förslag till budget och verksamhetsplan diskuteras. Rapporter kommer att lämnas från SGF:s olika projekt. Vidare kommer de frågor som föreningarna har anmält att diskuteras. Valberedningen informerar också.

Erland Ringborg, ordförande i Sveriges Släktforskarförbund, gästar konferensen och kommer att informera om aktuella frågor. Jan-Erik Bruun, Riksarkivet, kommer också till konferensen.

Inbjudan till Minimässa – Ta betalt!

Skånes hembygdsförbund inbjuder föreningar till en minimässa om hur föreningar kan hantera kontanter och digitala betaltjänster. Mässan äger rum torsdagen den 21 januari kl. 17:00 – 20:00 på Arkivcentrum Syd, Lund.

Mässan är en del i ett projekt som drivs av Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Hela Sverige ska leva – Skåne och Skånes hembygdsförbund. Projektets fokus är att engagera föreningar, företag, kommuner och banker att tillsammans hitta samarbetsformer kring betaltjänster och kontanthantering.

Anmälan till mässan ska göras senast den 15 januari till:
sylvia.larsson@skaneshembygdsforbund.se.

Mer information om mässan och program hittar du här (pdf).