Ordförandekonferens lördagen den 3 oktober

Nu är kallelsen till ordförandekonferensen på väg ut till medlemsföreningarna. Konferensen hålls denna gång på Brandstadbygdens sockenstuga som ligger strax nordost om Sjöbo.

Dagen inleds med funktionärsutbildning, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, som har temat föreningskunskap med inriktning på styrelsearbete i en förening. 

Vid konferensen presenteras styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan som sedan ska diskuteras.

Konferensen inleds kl. 8:30 med kaffe, utbildningen börjar kl. 9:00. Konferensen avslutas kl. 15:00.

Databas med lönestatistik för åren 1865 – 1990

Historiska lönedatabasen, HILD, är en databas som sammanställts av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I denna kan man hitta uppgifter om vad olika kategorier tjänade. Till exempel: Vad tjänade en manlig dagsverkare inom jordbruket 1938? Hur mycket hade en kvinnlig kontorist i lön 1916? Det kan du få reda på genom att söka i databasen. Uppgifterna finns i tabellform, Excel-format.

För att få reda på vad lönerna motsvarar i dag kan du sedan använda prisomvandlaren som Stockholms universitet har tagit fram.

Historiska lönedatabasen, HILD hittar du här >>

Prisomvandlaren når du här >>

Artiklar ur Skåne Genealogen

Vi publicerar artiklar ur tidigare nummer av vår tidskrift, Skåne Genealogen. Först ut är en artikel från nummer 1, 1983 som handlar om vem Ven tillhörde före 1658.

– – – –
Vem tillhörde Ven före 1658?

Ön Ven, dvs S:t Ibbs socken, spelade en viss roll i debatten kring fredsvillkoren 1658. Ön har som bekant sedan dess tillhört Sverige. Den har upptagits under Rönnebergs härad, och den ingår i dag i Landskrona kommun. Men bl.a. för släktforskare har det visat sig svårt att följa Venbornas öden bakåt i tiden före 1658, eftersom Ven då inte redovisas i räkenskaperna för de slottslän, som Rönnebergs härad och Landskrona stad sorterade under, nämligen Helsingborgs län 1509-1547, Landskrona län 1547-1658.

Läs hela artikeln här >>

Släktforskardagarna 2015

I år är Nyköping värd för Släktforskardagarna som hålls den 29 – 30 augusti.

Temat är ”Ett gods – en värld”.

Skånes Genealogiska förbund finns på plats som en av drygt 80 utställare. Vi kommer att informera om vår verksamhet och om våra medlemsföreningar. Dessutom kommer vi att ha vårt bokbord på plats.

Förutom utställningarna kommer det att hållas ett stort antal intressanta föredrag.

Mer om arrangemanget kan du läsa här.

Meddelande till medlemsföreningarna angående informationsbroschyrer och böcker m.m. till utställningen på Släktforskardagarna i augusti

Skånes Genealogiska Förbund kommer att ha en monter på Släktforskardagarna i Nyköping den 29 – 30 augusti. Ett bra tillfälle för medlemsföreningarna att via montern informera om sin verksamhet och sälja böcker, CD-skivor m.m.

För att kunna förbereda och planera vill styrelsen att föreningarna – senast den 1 augusti – anmäler om de vill lämna material till montern på Släktforskardagarna.

Meddela SGF:s kansli via e-post: kansli@sgf.m.se (senast den 1 augusti).
Frågor besvaras av Roger Lönnebjer, på tfn 046-20 17 45 eller via roger@sgf.m.se.