Henning Bender är nu knuten till vår föreläsarbank

Vi har glädjen att hälsa Henning Bender välkommen till vår föreläsarbank. Henning Bender är historiker och har bland annat varit stadsarkivarie i Aalborg samt chef för Det danske Udvandrerakiv.

Henning Bender håller föredrag om svensk utvandring till Danmark, dansk utvandring från alla danska regioner/lokalområden samt föredrag om foto- och industrihistoria med särskild inriktning på tiden 1840 – 1940.

Du kan läsa mer om Henning Bender på hans hemsida.

Föreläsarbanken är en service till Skånes Släktforskarförbunds medlemsföreningar.
Du kan läsa mer om föreläsarbanken här.

Nu har vi ändrat namn till ”Skånes Släktforskarförbund”

På förbundsstämman i Ystad den 2 april beslutades att förbundets namn ”Skånes Genealogiska Förbund” ska ändras till ”Skånes Släktforskarförbund”.

Vidare valdes Hans-Göran Nilsson till ordförande efter avgående Roger Lönnebjer som avtackades för sina insatser under de sju år han har varit ordförande. Även Bo Nordenfors och Caj Mathiasson som lämnade styrelsen tackades för sina insatser.

Den nya styrelsen utgörs av :
Hans-Göran Nilsson, ordförande
Marie Munke, vice ordförande och kassör
Karin Nilsson, sekreterare
Anders I Andersson, ledamot
Monica Andersson, ledamot
Roland Berkenäs, ledamot
Ingrid Elmgren, ledamot
Gösta Gansmark, ledamot
Torgny Nilsson, ledamot
Bengt Heide, suppleant
Bengt Malm, suppleant
Cecilia Sandbring, suppleant

”Forskning över gränserna” lockade många besökare

Lördagen den 2 april arrangerade vi tillsammans med Ystadbygdens Släkt- och Bygdeforskarförening en släktforskardag med temat ”Forskning över gränserna”. Förutom utställningar hade man möjlighet att lyssna till föredrag om hur man släktforskar över gränserna, främst när det gäller Danmark och Nordamerika.
UtstallningshallYstad

Utställningshallen. På plats fanns bland andra: Arkiv Digital, Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening, Föreningen DIS Syd, Skånes hembygdsförbund samt ett stort antal företag och släktforskarföreningar i Skåne.
LandsarkivYstad
Rolf Johansson och Jan-Erik Bruun representerade Landsarkivet i Lund.
BornholmYstadMånga passade på att besöka Bornholms Slægt- og Lokalhistoriske Forening.
DISSydYstadAnders Lindberg (i mitten) från DIS Syd fick många frågor om den nya versionen av släktforskningsprogrammet Disgen 2016.

BokbordYstad

Intresset för vårt bokbord var stort.

Nyheter i webbshopen

Nu har vi fått in nya titlar i vår webbshop:
(klicka på länkarna så kommer du till webbshopen och kan läsa mer om boken eller CD-skivan)