Aktuellt från Skånes Släktforskarförbund

Välkommen till vår släktforskardag den 1 april

Lördagen den 1 april,  arrangerar vi en släktforskningsdag med temat "Försvenskningen av Skåne - vad hände?" på Malmö stadsarkiv kl. 10:00 - 13:30 (fri entré).

Ett stort antal företag och släktforskarföreningar i Skåne finns på plats med information om sina socknar, böcker och CD-skivor samt tipsar dig i din släktforskning

Föredrag:

  • kl. 10:30: De svenska soldaterna och deras familjer under det Stora Nordiska kriget 1700-1721, föredragshållare: Astrid Wallin Heinsen
  • kl. 11:45: Tre kungar i 1600-talets Skåne - Christian IV, Karl X och Karl XI, föredragshållare: Sven Rosborn

Välkommen! 

Skånes Hembygdsförbund inbjuder föreningar till kurs om digitala betaltjänster

Kursen är ett samarbete mellan Stiftelsen UtbildningsForum Skåne AB och Skånes hembygdsförbund.

Under kursen sätter man begrepp som BankID, brandvägg, Swish, virusskydd med mera i ett sammanhang. Man tar upp hur man bör agera och vad man ska undvika för att känna sig trygg på nätet och svarar på frågor.

Kursen ges på fyra platser i Skåne under april och maj.

Läs mer om kursen på Skånes Hembygdsförbunds hemsida.

Ny bok i webbshopen: Bjersgårdsarkivet: Gyllenstiernor på Bjersgård.

Herrgården Bjersgård ett par kilometer norr om nuvarande tätorten Klippan tillkom på 1400-talet och har i 15 generationer ägts inom adelsätten Gyllenstierna. Den obrutna ägarföljden har gjort att godsets arkiv på ett unikt sätt bevarats. Det äldsta dokumentet i arkivet (numera förvarat på Krapperups Slott) är från år 1548. Genom att man bevarat så många handlingar från rättegångar som på något sätt berört godset Bjersgård bereds man möjlighet till inblickar även i ”vanligt” folks tillvaro, vilket bokens författare eftersträvat.

Du kan läsa mer om boken och beställa den här.